VJERA I EUHARISTIJSKO SLAVLJE (MISA) – TEMELJI KRŠĆANSTVA (9)

Uz ljudsku vjeru postoji Božja ili objavljena vjera koja se temelji na onome što nam je objavio sam Bog ili za nas kršćane Isus Krist.

Sadržaj te objavljene vjere  nalazi se u obrascu Apostolskog  vjerovanja, pa će nam ono biti temelj našeg govora o tome što je sadržaj Objavljene- Božje  vjere.

Vjerovanje počinje s priznavanjem Boga, koji je pobliže opisan s tri predikata: Otac – sveopći vladar – stvaratelj,  to znači grčka riječ koju obično prevodimo sa latinskog svemogući.Moramo dakle najprije razmisliti o pitanju: što znači kad vjernik priznaje Boga? Tu je uključeno i pitanje što znači kada Boga obilježujemo nazivima „Otac“, „svemogući“  ili sveopći vlladar i „stvaratelj „ ili stvoritelj.

Prije svega valja jasno naglasiti da svome narodu Bog objavljuje ime..Izraelci se naime nisu usudili Boga nazvati nekim imenom jer on nadilazi beskrajno sve nas i sve stvorenje. On je dramatično veči nego što mi možemo zamisliti. Mi postojimo, ja jesam ali taj ja jesam umoćen je u jedan ja Jesam, kako sebe naziva Bog, ali koji je dramatično veći od nas. Naša suvremena civilizacija dramatično je podcjenila alfu i omegu svega=prauzrok svega s kojim bi trebali živjeti u harmoniji. Tko nije u harmoniji, iskrivljen je! Uvijek u nama postoji dio nas koji nije u skladu s harmonijom postojanja. Boga se do kraja ne može shvatiti ali on se objavljuje onima koji vjeruju i ljube ga te žele živjeti u harmoniji s njim.