VJERONAUCI, RADIONICE I SUSRETI ZA DJECU, MLADE I ODRASLE U BOŽIĆNO VRIJEME

17. prosinca 2017. završavamo s vjeronaucima, radionicama i susretima djece, mladih i odraslih za ovu građansku godinu. Sada slijedi jedna pauza, a s aktivnostima ćemo nastaviti sredinom siječnja iduće, 2018. godine – kada krene drugo polugodište u školama. Djecu i mlade potaknite da u ovo Božićno vrijeme i u vrijeme praznika dolaze na svete Mise i molitve. Probe i susreti zborova, ministranata i čitača se redovito nastavljaju i u vrijeme praznika po dogovoru s voditeljima.