Zahvala vezana uz završetak ovogodišnjeg župnog blagoslova obitelji

U petak 11. siječnja 2020. godine završio je ovogodišnji blagoslov obitelji. Zahvaljujem svima vama koji ste nas primili u svoj dom i svoju obitelji. Zahvaljujem i na svakom vašem daru koji ste darovali za potrebe naše župe. Hvala obiteljima koje su nas nakon napornih dana blagoslova ugostile na večeru i na taj nam način ukazale čast. Hvala i ministrantima koji su sa župnikom išli u pratnji po blagoslovu. Ako netko nije bio kod kuće kada samo bili u blagoslovu u vašoj ulici ili odvojku može se javiti u župni ured pa ćemo se dogovoriti za naknadni blagoslov.