Zahvala za Božićnu akciju župnog Caritasa!

Dragi naši župljani,iskreno se zahvaljujemo što ste se u velikom broju odazvali našoj božićnoj akciji prikupljanja hrane i higijenskih potrepština.
Zajedno smo uspjeli bar malo ublažiti teške životne situacije našim potrebitim župljanima.
Hvala Vam!