Zahvale gosp. Ivici Knezoviću i njegovim radnicima

Zahvaljujem se gospodinu Ivici Knezoviću i njegovim radnicima koji su kroz protekli tjedan osvježili unutrašnjost naše župne crkve bojanjem zidova.