Zamolba Župnog ekonomskog vijeća za sredstva za potrebe dovršenja i uređenja župnog stana u župnom pastoralnom centru

Župa sv. Vida Petruševec je mlada župa koja samostalno postoji svega desetak godina, a na teritoriju župe živi oko 3000 stanovnika. Zbog tendencije naseljavanja i pozitivnog demografskog prirasta broj župljana svake godine raste.

Prema evidencijama o uplatama obiteljskog dara, svoj obiteljski dar daruje oko 200 obitelji godišnje, nasuprot oko 700 obitelji, koje redovno godišnje primaju u svoj dom župnika prilikom blagoslova. U prosjeku oko 500 obitelji naše župe ne učestvuje u obiteljskom daru za crkvu, te se na njih posebno apelira da se ovom prilikom uključe u ovu zajedničku akciju.

Župna crkva koja je građena tijekom proteklih dvadesetak godina, radom i darovima župljana te još uvijek nije u potpunosti dovršena, a svojom veličinom dostatna je tek za redovite potrebe naše župe, osim u vrijeme velikih blagdana (Božić, Uskrs, Sv. Vid, podjela sakramenta sv. Potvrde i sakramenta Pričesti) kada je očito da je premala.

Uz župnu crkvu dograđeni su, na isti način darovima i odricanjem župljana, župna vjeronaučna dvorana za potrebe obavljanja župne kateheze, te prostor stana za župnika koji je vrlo mali i sada služi za potrebe funkcioniranja župnoga ureda. Pokrenute su i u tijeku su aktivnosti vezane uz legalizaciju objekata crkve i pastoralnog centra (dvorane).

Postoji izgrađeni prostor za potrebe župnoga stana koji, zbog nedostatka sredstava, nije dovršen te nam predstoji njegovo uređivanje.

Da bi mogle započeti aktivnosti i radovi, potrebno je prema preliminarnom troškovniku prikupiti oko 200.000 kuna sredstava, što u novcu, radovima ili materijalu, sa namještajem.

Stoga pozivamo župljane da prema mogućnostima dobrovoljno svojim darovima pomognu da se krene u dovršenje uređenja župnoga stana u pastoralnom centru, kako bismo time čim prije omogućili da župnik može primjereno i stalno boraviti u našoj – svojoj župi, a ne u župi u Vukomercu gdje je sada privremeno smješten, po odluci zagrebačkog nadbiskupa.

S namjerom da se sredstva što ranije prikupe – u vremenu od 06. do 09. studenog 2013. će članovi župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća i ostali župni volonteri, po dvoje za svaku ulicu, obići župljane kako bismo unutar 3 – 4 dana prikupili početnih 50.000 kuna s kojima bi se moglo nabaviti početni potrebni materijal i započeti s radovima. Vaša je slobodna volja hoćete li se svojim darom uključiti u akciju prikupljanja. Svoje darove možete donijeti i u župni ured ili uplatiti putem uplatnice koju ćete svi dobiti na svoju kućnu adresu. Darivati možete i u obliku potrebnog građevinskog materijala, kao i darujući svoje vrijeme i rad.

Preporučujemo, potičemo i molimo župljane da iskreno i od srca daruju za ovu potrebu župe onoliko sredstava koliko u ovom trenutku za to mogu odvojiti. Svima koji su većpomogli ili će pomoći putem darivanja materijalnih sredstava, materijala, vlastitog angažmana i rada veliko i iskreno hvala!