ZAPOČELI SMO S PROJEKTOM IZRADE FASADE NA ŽUPNOJ CRKVI I PASTORALNOM CENTRU

Svaka donacija i pomoć je dobro došla. Svoju donaciju za izradu fasade možete donijeti nakon svih svetih Misa nedjeljom i radnim danima ili u vrijeme rada župnog ureda. A donaciju možete i uplatiti i putem uplatnica koje možete uzeti na izlazu iz crkve i u sakristiji. Pozivamo vas se svojim darom uključite u ovaj značajan projekt izrade fasade na župnim objektima.