ZAVRŠENA SVJETSKA MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO SVIH KRŠĆANA

Ova je godina bila 100 kako se već održavaju molitvene osmine gdje kršćani svih vrsta mole zajednički za jedinstvo Kristove Crkve. Kako znamo, već je Isus na posljednjoj večeri molio za jedinstvo. Nejedinstvo kršćana tj. postojanje raznih zajednica pa i sekta velika je sablazan za ljude koji ne vjeruju. Zato su kršćani dužni poraditi na tome da se opet stvori jedna sveta katolička i apostolska Crkva u kojoj će svi kršćani biti jedno, jedno misliti i isto vjerovati. Molimo na te nakana i ne zaboravimo na taj zadatak koji nam je sam Isus zadao !!!