ZAZIV DUHA SVETOGA NA POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE

ZAZIV DUHA SVETOGA NA POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE bit će iduće nedjelje, 24. rujna 2017., na svetoj Misi u 09.30 sati u našoj župnoj crkvi. Pozivamo roditelje i  vjeroučitelje da djecu potaknu na dolazak na svete Mise. Djeca koja imaju potrebu pristupiti sakramentu svete Ispovijedi mogu doći na Ispovijed tijekom tjedna koji je pred nama dvadeset minuta prije svete Mise, od 18.40 sati u našu župnu crkvu.