Župne kateheze

1. i 2. razredi – subotom u 11:00 sati

4., 5. i 6. razredi – subotom u 12:00 sati

7. razredi – subotom u 13:00 sati

Prvopričesnici: utorkom u 15:30 sati kad je škola ujutro, srijedom u 9:00 sati kad je škola popodne

Krizmanici: srijedom u 13:30 sati kad je škola ujutro, a kada je škola popodne u 10:00 sati

Susreti ministranata – subotom u 17:30 sati

Grupa čitača – subotom u 10:00 sati

Susret mladih – petkom u 20:30 sati