Župni Caritas

Kontakt broj telefona župnog Caritasa: 092 412 7077

Članovi župnog Caritasa:

Danijela Maras

Matea Lenić

Ivona Čolić

Mateo Šipura

Josip Hržica

Boris Blažan

Anita Jurinović