Statistika

 

Na području župe živi 900 obitelji, a to je 3030 stanovnika.
761 obitelj je katolička a to je 2500 osoba.
Imamo XI. grupa za čiščenje crkve ( 45 osoba).
Vjeroučiteljice u školi: Gordana Štambuk, Vera Javni i Željka Ivić.
Orguljašice: Natalija Matun, Vera Javni.
Dječji zbor vodi Ivana Javni.
Zbor mladih vode: Matko Orenda i Ana Ivić
Aranžmane cvijeća za crkvu uređivala je gđa. Štefica Likiški a od ove godine gđa. Zorana Idžan.
Za spremanje misnog ruha brinu se: gđa. Željka Martinec i gđa. Ljiljana Hadžić.
G. Josip Vrtarić i G. Luka Barišić do sada su se brinuli za okoliš crkve, a od ove godine
G. Josip Marić.
Formirano Ekonomsko vijeće: mr Mladen Matun, mr Juraj Orenda i Nada Vrban.
Mr Dubravka Miklec izabrana za župnog predstavnika za suradnju sa Tiskovnim uredom Nadbiskupije.
Ob. Ankice Martinec brine se za raspelo u Žitnjaku a ob. Jambrek za staru kapelu.
Gđa Nada Vrban vodi brigu oko milostinje.